مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

با هدف آمادگی برای آزمون مرحله اول و دوم المپیاد فیزیک ایران، مدارس برتر و مؤسسات مختلف اقدام به برگزاری آزمون های آزمایشی برای دانش آموزان میکنند.

در ادامه مطلب، تعدادی از این آزمون های آزمایشی برای دریافت ارائه میگردد.

انتشار مجازی یا کاغذی این سؤالات برای استفاده دانش آموزان ایران زمین صرفاً به همان صورت ارائه شده و ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است. مسائلی برای حل - مجله رسمی باشگاه دانش پژوهان جوان 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان علامه حلی تهران - 1391/11 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان شهید سلطانی کرج - 1390 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان انرژی اتمی - 1388/10/25 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان انرژی اتمی - 1390/07/29 
 پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان انرژی اتمی - 1390/07/29

سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان انرژی اتمی - 1391/11/11

سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - دبیرستان انرژی اتمی - 1393/09/21

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال دوم - رزمندگان - 81-1380 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال دوم - رزمندگان - 85-1384 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال دوم - رزمندگان - 88-1387 
 پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله اول - سال دوم - رزمندگان - 88-1387 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال دوم - رزمندگان - 89-1388 
 پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله اول - سال دوم - رزمندگان - 89-1388 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 82-1381 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 85-1384 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 87-1386 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 88-1387 الف 
 پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 88-1387 الف

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 88-1387 ب 

 سؤالات آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 89-1388 
 پاسخنامه آزمون آزمایشی مرحله اول - سال سوم - رزمندگان - 89-1388