مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

از همان ابتدا فیزیک و ریاضی رابطه ای تنگاتنگ داشته اند و همواره ریاضیات در خدمت توسعه فیژیک بوده است. مطالعه مباحث المپیاد فیزیک، بدون ابزارهای ریاضی کاری دشوار است.

البته باید توجه داشت که ریاضیات لازم برای فیزیک، حالت کاربردی دارد و به وارد شدن به جزئیات و ریاضیات محض نیازی نیست. بلکه صرفاً یادگیری مفاهیم و روابط و کاربردهای آن ها لازم است.

در کل تسلط بر ریاضیات دوره دبیرستان، هندسه دوره دبیرستان، حسابان سوم دبیرستان، حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم دبیرستان (پیشدانشگاهی سابق) برای مراحل اول و دوم المپیاد فیزیک کفایت می کند.


در ادامه مطلب مباحث و منابع مفید ریاضیات معرفی می شود.


مباحث لازم ریاضیات در سطح مرحله اول و دوم المپیاد فیزیک مطابق جدول زیر است : (روی عکس کلیک کنید.)


در صورتی که دانش پژوه بخواهد از منابع معتبرتری و کامل تری مباحث ریاضی را مطالعه کند، کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی توماس پیشنهاد می گردد

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، توماس، مرکز نشر دانشگاهی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، توماس، نشر فاطمی

حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی، استورات، نشر فاطمی

    

    


مطالعه یکی از مراجع کافی است. این کتاب در دو قسمت منتشر شده که قسمت اول آن دو جلدی است. مطالعه کل این کتاب ها لازم نیست و حداقل مطالعه بخش های مربوط به مشتق و انتگرال و کاربردهای آن ها ضروری است.


 حسابان - توماس - انگلیسی

مقدمات معادلات دیفرنسیل و مسائل مقدار مرزی، بویس، نشر فاطمیاین کتاب مناسب دانش پژوهانی هست که بر کتاب حسابان توماس مسلط هستند و برای دوره تابستانی آماده می شوند. مطالعه این کتاب برای مرحله اول و دوم اصلاً لزومی ندارد و در مرحله سوم (دوره تابستان) تا حدی کاربرد دارد. ولی برای دوره طلاها مطالعه این کتاب توصیه می شود.

کتابهای ریاضی دوره دبیرستان سابق


برای دریافت کتاب ها ، روی عکس آن ها کلیک کنید.


 راهنمای باز کردن فایل های کتاب درسی (الف) - حجم: 31 کیلوبایت

 راهنمای باز کردن فایل های کتاب درسی (ب) - حجم: 32 کیلوبایت