مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

معمولاً سؤالات این مباحث نسبت به مباحث دیگر آسانتر هستند و راحت تر حل می شوند.

در ادامه مطلب مباحث و منابع نور هندسی معرفی میشود.


مباحث و منابع نور هندسی که در المپیاد فیزیک ایران لازم است مطابق جدول زیر است: (روی عکس کلیک کنید.)

فیزیک مفهومی، جلد 4، نشر فاطمیاین کتاب در سطح کتاب درسی است. پیشنیاز ریاضیات این کتاب در حد ریاضیات مقدماتی است. این کتاب صرفاً برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول (پایه های هفتم، هشتم و نهم) برای آشنایی با مفاهیم فیزیکی مناسب است و برای درک بهتر و کسب هنر حل مسئله لازم است به منابع دیگر نیز مراجعه شود.
فیزیک پایه، جلد 4، ج بلت، نشر فاطمیاین کتاب کمی بالاتر از سطح کتاب درسی است. پیشنیاز ریاضیات این کتاب در حد توانایی حل معادله درجه یک و درجه 2 و مثلثات و هندسه است. این کتاب صرفاً برای شروع مطلعه فیزیک مناسب است و برای درک بهتر  و کسب هنر حل مسئله لازم است به منابع دیگر نیز مراجعه شود.

فیزیک، جلد 4، هالیدی، مرکز نشر دانشگاهیاین کتاب مباحث اپتیک هندسی و موجی و فیزیک نوین را پوشش می دهد. مطالعه آن برای مرحله دوم و دوره تابستانی توصیه می شود.

الفبای نور هندسی، صادقی راد، نشر دانش پژوهان جوان


این کتاب برای مطالعه در سطح مرحله اول مناسب است. و مطالب آن مناسب برای مرحله اول المپیاد فیزیک ایران می باشد. ولی از نظر کیفیت و تعداد مسئله و تمرین ، بهتر است دانش پژوهان علاقمند برای حل مسئله و تمرین از منابع دیگر نیز استفاده کنند.

نورشناخت، هِشت، مرکز نشر دانشگاهی


این کتاب شامل مباحث اپتیک هندسی و موجی است. این کتاب در سطح دوره تابستانی می باشد.

 نورشناخت - هِشت - ویرایش 4 - انگلیسی
 پاسخنامه تشریحی نورشناخت - هِشت - ویرایش 4 - انگلیسی
آشنایی با نسبیت خاص، رزنیک، مرکز نشر دانشگاهی


این کتاب برای آشنایی با مفاهیم نسبیت خاص بسیار مناسب است و با مطالعه آن می توانید مسائل مربوط به نسبیت را تا حد زیادی درک کنید. این کتاب برای دوره تابستانی المپیاد فیزیک توصیه می شود.
آشنایی با نسبیت خاص، شریعتی، باشگاه دانش پژوهان جوان


جزوه آشنایی با مفاهیم نسبیت خاص، دکتر احمد شریعتی بهترین منبع برای مبحث نسبیت خاص دوره تابستانی است که در وبسایت مجله گاما ارائه شده است. با مطالعه آن می توانید مسائل مربوط به نسبیت را تا حد زیادی حل کنید.

 آشنایی با نسبیت خاص، شریعتی، باشگاه دانش پژوهان جوان