مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

آزمون مرحله اول المپیاد فیزیک ایران هر ساله معمولاً در ماه بهمن توسط باشگاه دانش پژوهان جوان برگزار میشود. این آزمون شامل حدود 35 سؤال (30 سؤال چند گزینه ای و 5 سؤال بدون گزینه) و حدود 210 دقیقه وقت است. دانش آموزان پایه یازدهم متوسطه دوم (سوم دبیرستان سابق) رشته ریاضی فیزیک رقابت کنندگان اصلی این آزمون هستند و بقیه دانش آموزان (دهم متوسطه دوم رشته ریاضی فیزیک) صرفاً به صورت آزمایشی می توانند در این آزمون شرکت کنند.

در ادامه، سؤالات مرحله اول المپیاد فیزیک ایران از بدو آغاز تا آخرین دوره برگزار شده برای دریافت ارائه میگردد.


  • انتشار مجازی یا کاغذی این سؤالات برای استفاده دانش آموزان ایران زمین صرفاً به همان صورت ارائه شده و ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.


 پاسخ برگ خام - مرحله اول المپیاد فیزیک ایران : برای استفاده در آزمون های آزمایشی و خانگی


 سؤالات و کلید مرحله اول - سی و هفتمین المپیاد فیزیک ایران (جدید)

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و هفتمین المپیاد فیزیک ایران (جدید)

پاسخ تشریحی توسط آقایان محمدامین حق جو و سیدمحمد حسینی و خانم ها صبا موسایی و سارا موسایی، از دارندگان مدال طلای المپیاد فیزیک تابستان 1402 تهیه شده است.


 سؤالات و کلید مرحله اول - سی و ششمین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و ششمین المپیاد فیزیک ایران (فرزانگان مشهد)

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و ششمین المپیاد فیزیک ایران (زهرا رجبی)

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و ششمین المپیاد فیزیک ایران (دبیرستان بعثت مشهد)


 سؤالات مرحله اول - سی و پنجمین دوره المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و پنجمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - سی و چهارمین دوره المپیاد فیزیک ایران + کلید آزمون

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و چهارمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - سی و سومین دوره المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و سومین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - سی و دومین المپیاد فیزیک ایران

 کلید مرحله اول - سی و دومین المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و دومین دوره المپیاد فیزیک ایران

       (مؤلف پاسخنامه تشریحی : آقای مجید زاهدیان)


 سؤالات مرحله اول - سی و یکمین دوره المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی و یکمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - سی اُمین دوره المپیاد فیزیک ایران

 کلید مرحله اول - سی اُمین دوره المپیاد فیزیک ایران

 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - سی اُمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات و کلید مرحله اول - بیست و نهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و نهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
   ( با تشکر از گروه فیزیک دبیرستان علامه حلی 10 تهران ) - توجه : پاسخ تشریحی سؤال 4 پاسخ کوتاه اشتباه است.


 سؤالات مرحله اول - بیست و هشتمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - بیست و هشتمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و هشتمین دوره المپیاد فیزیک ایران
      ( با تشکر از جناب آقای محمد نادری، دبیر فیزیک شهرستان خلخال 1fizikdan.ir )


 سؤالات و کلید مرحله اول - بیست و هفتمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و هفتمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات و کلید مرحله اول - بیست و ششمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و ششمین دوره المپیاد فیزیک ایران
      ( اصلاحیه : سؤال 2، پاسخ صحیح n=6 می باشد. )


 سؤالات مرحله اول - بیست و پنجمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و پنجمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - بیست و چهارمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - بیست و چهارمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و چهارمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات و کلید مرحله اول - بیست و سومین دوره المپیاد فیزیک ایران
 پاسخنامه تشریحی مرحله اول - بیست و سومین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - بیست و دومین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - بیست و دومین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - بیست و یکمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - بیست و یکمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - بیستمین دوره المپیاد فیزیک ایران
کلید مرحله اول - بیستمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - نوزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - نوزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - هجدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - هجدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - هفدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - هفدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - شانزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - شانزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - پانزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - پانزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - چهاردهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - چهاردهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - سیزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - سیزدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - دوازدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - دوازدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - یازدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - یازدهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - دهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - دهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - نهمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - نهمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - هشتمین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - هشتمین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - دومین دوره المپیاد فیزیک ایران
 کلید مرحله اول - دومین دوره المپیاد فیزیک ایران


 سؤالات مرحله اول - اولین دوره المپیاد فیزیک ایران

 کلید مرحله اول - اولین دوره المپیاد فیزیک ایران


  • برای مطالعه نکاتی در مورد مرحله اول المپیاد فیزیک ایران، به اینجا مراجعه کنید.

  • سؤالات و پاسخنامه تشریحی مرحله اول المپیاد فیزیک ایران در سه جلد کتاب منتشر شده است :