مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

طی چند سال اخیر در رقابت های المپیاد های علمی ایران مشاهده شده است که بسیاری از دانش آموزان مستعد  کشور به دلایل کمبود امکانات، عدم آگاهی از منابع اصلی، عدم آشنایی با ساختار المپیادهای علمی، عدم دسترسی به منابع آموزشی و تمرینی، نداشتن راهنمای متخصص، عدم دسترسی به  مشاوره تخصصی و ... از موفقیت در این رقابت ها باز مانده اند.

عدم موفقیت دانش آموزان مستعد و کوشا، باعث ایجاد یأس و ناامیدی در بین دانش آموزان دیگر خواهد شد و در نتیجه انگیزه دانش آموزان برای شرکت در رقابت های علمی کشوری روز به روز کاهش خواهد یافت و این باور غلط که موفقیت در رقابت های علمی معتبر کشور مانند المپیادهای علمی، جشنواره خوارزمی و ... مختص دانش آموزان شهرهای بزرگ یا دانش آموزان با امکانات ویژه است، در ذهن دانش آموزان و اولیاء و مسئولین مدارس شکل خواهد گرفت.

وبسایت ایرانفو IranPhO با رویکرد تخصصی المپیاد فیزیک و با هدف ایجاد عدالت آموزشی، ایجاد شرایط رقابت برابر و اطلاع رسانی جامع در مورد المپیاد فیزیک ایران، برای همه دانش آموزان میهن عزیزمان ایران، تأسیس شده است.


خدمات ایرانفو

  • ارائه مطالب برای دانش آموزان، اولیاء و مسئولین مدارس جهت آشنایی با المپیادهای علمی
  • اطلاع رسانی در مورد برگزاری و ثبت نام در المپیادهای علمی ایران
  • اعزام مدرس و برگزاری کلاس های آموزشی در مدارس سرتاسر ایران در همه رشته های المپیادهای علمی
  • ارائه مطالب در مورد آشنایی دانش آموزان با سرفصل های المپیاد فیزیک
  • ارائه مطالب در مورد آشنایی دانش آموزان با کتب و منابع المپیاد فیزیک
  • بررسی و تحلیل آزمون های المپیاد فیزیک ایران
  • بررسی و تحلیل نتایج المپیاد فیزیک ایران
  • ارائه سؤالات مراحل مختلف المپیاد فیزیک
  • مشاوره تخصصی المپیاد فیزیک
در صورتی که ایده یا پیشنهادی برای بهبود ایرانفو دارید یا به خدمات جدیدی نیاز دارید که در ایرانفو ارائه نشده است، می توانید از طریق قسمت "تماس با ایرانفو" اطلاع دهید. از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می کنیم.

با امید موفقیت همه دانش آموزان کوشا