مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

معمولاً دانش آموزان در بخش عملی (آزمایشگاه) با مشکلات فراوانی مواجه هستند. این مشکلات به دلیل عدم آشنایی آنها با اصول انجام آزمایش های فیزیک، عدم آشنایی با نحوه گزارش نویسی، عدم توانایی در کار با ماشین حساب های مهندسی، عدم آشنایی با رسم و محاسبات نمودارها و ... است.


در ادامه، مطالب آموزشی در مورد اصول آزمایشگاه فیزیک و چند نمونه گزارش کار آزمایشگاه برای دریافت ارائه میگردد.

انتشار مجازی یا کاغذی این سؤالات برای استفاده دانش آموزان ایران زمین صرفاً به همان صورت ارائه شده و ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.


 آموزش اصول محاسبه و گزارش نویسی آزمایشگاه فیزیک 

 آشنایی با انواع نمودار و ماشین حساب در آزمایشگاه فیزیک 

 تمرین رسم نمودار و کار با ماشین حساب 

 آزمایش و گزارش نمونه 1 

 آزمایش و گزارش نمونه 2 

 آزمایش و گزارش نمونه 3 

 آزمایش و گزارش نمونه 4 

 آزمایش و گزارش نمونه 5 

 آزمایش و گزارش نمونه 6 

 آزمایش و گزارش نمونه 7 

 آزمایش و گزارش نمونه 8 

 آزمایش و گزارش نمونه 9 

 قوانین آزمایشگاه - تابستان 1393

 جزوه آزمایشگاه دوره تابستانی


برای آشنایی بیشتر و بهتر با اصول آزمایش های المپیاد فیزیک میتوانید به یکی از کتاب های زیر نیز مراجعه کنید: