مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

- استفاده از مطالب این سایت برای آموزش دانش آموزان میهن عزیز، بدون تغییر و با ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.


 اعداد و ثابت های مهم فیزیکی

 روابط مثلثاتی

 روابط نمایی و لگاریتم

 روابط مشتق

 بسط مکلورن و تیلور

 روابط انتگرال

 آموزش انتگرال (انتگرال خور)

 آنالیز برداری

 اختلال - دکتر آقامحمدی

 مسئله تعقیب - دکتر آقامحمدی