مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

باشگاه دانش پژوهان جوان، زمان برگزاری مرحله دوم المپیادهای علمی ایران سال تحصیلی 93-1392 را اعلام کرد


ضمن اظهار خوشوقتی و عرض تبریک به تمامی پذیرفته شدگان مرحله اول المپیادهای علمی سال تحصیلی 93-92 ، به اطلاع می رساند آزمون مرحله دوم المپیادهای علمی کشور طی روزهای نهم تا دوازدهم اردیبهشت ماه سال 1393 مطابق جدول زمان بندی ذیل با همکاری ادارات کل آموزش و پرورش مراکز استان ها برگزار می گردد. 

زمان برگزاری آزمون های مرحله دوم اردیبهشت ماه 93 

المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع
فیزیک بیست و هفتمین سه شنبه 9/2/93 08:30
زیست شناسی هفدهمین سه شنبه 9/2/93 08:30
کامپیوتر* روز اول بیست و چهارمین سه شنبه 9/2/93 14:00
کامپیوتر*روز دوم بیست و چهارمین چهار شنبه 10/2/93 08:30
شیمی بیست و چهارمین چهار شنبه 10/2/93 14:00
ریاضی*روز اول سی و یدومین پنج شنبه 11/2/93 08:30
نجوم واخترفیزیک دهمین پنج شنبه 11/2/93 14:00
ریاضی*روز دوم سی و دومین جمعه 12/2/93 08:30
ادبی بیست و هفتمین جمعه 12/2/93 14:00


توجه: * در المپیادهای کامپیوتر و ریاضی آزمون در دو نوبت به شرح جدول فوق برگزار می گردد. توضیح این که در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور سال تحصیلی 93-92 که در 7 رشته ریاضی، شیمی، اخترفیزیک، کامپیوتر، فیزیک، زیست شناسی و ادبیات در بهمن ماه سال جاری و با شرکت 154774 نفر از دانش آموزان علاقه مند سراسر کشور در این رویداد علمی برگزار شد، حدود 8999 نفر به مرحله دوم که به صورت نیمه متمرکز در مراکز استان ها برگزار می شود راه یافتند که از این میان قریب به 300 نفر به دوره ویژه آموزش تابستانی باشگاه دانش پژوهان جوان که تیرماه سال 1393 در تهران برگزار می شود راه خواهند یافت. همچنین دانش آموزان پذیرفته شده در المپیاد کامپیوتر می توانند جهت اطلاع از منابع مرحله دوم به سایت کمیته ملی کامپیوتر به نشانی اینترنتی خبرگاه المپیاد کامپیوتر مراجعه نمایند.

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 

۹۲/۱۲/۲۷
ایرانفو IranPhO ( مرجع المپیاد فیزیک ایران )

مرحله دوم

المپیاد

باشگاه دانش پژوهان جوان

المپیادهای علمی