مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

باشگاه دانش پژوهان جوان نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور در سال تحصیلی 93-92 را اعلام کرد.


دانش آموزانی که در مهلت مقرر با طی مراحل اعلام شده از طریق سامانه نام نویسی الکترونیک دانش آموزان) سناد( نسبت به تکمیل مراحل ثبت نام خود در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور اقدام نموده و ثبت نام آنان نیز از طریق مدرسه محل تحصیل تایید شده است می توانند جهت دریافت کارت ورد به جلسه خود از اول وقت اداری روز پنجشنبه 92/11/24 با مراجعه به سامانه سناد به نشانی www.sanaad.medu.ir نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه خود اقدام نمایند. ضروری است دانش آموزان پس از دریافت کارت، با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود نسبت به ممهور نمودن آن به مهر مدرسه اقدام نمایند .بدیهی است از حضور داوطلبان دارای کارت بدون عکس ،بدون مهر و یا مخدوش به محل حوزه جلو گیری بعمل خواهد آمد .شایان ذکر است جهت رفاه حال دانش آموزانی که در مهلت مقرر ثبت نام نموده ولی موفق به پرداخت الکترونیکی وجه آزمون نشده اند ،سامانه مجدداً از روز پنجشنبه 92/11/24 جهت تکمیل فرآیند ثبت نام و دریافت کارت فعال خواهد شد.


زمان برگزاری آزمون مرحله اول المپیادهای علمی
المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع
کامپیوتر بیست و چهارمین سه شنبه 92/11/29 09:00 صبح
شیمی بیست و چهارمین چهارشنبه 92/11/30 09:00 صبح
نجوم و اخترفیزیک دهمین چهارشنبه 92/11/30 02:00 بعدازظهر
ریاضی سی و دومین پنج شنبه 92/12/01 09:00 صبح
زیست شناسی هفدهمین پنج شنبه 92/12/01 02:00 بعدازظهر
فیزیک بیست و هفتمین جمعه 92/12/02 09:00 صبح
ادبی بیست و هفتمین جمعه 92/12/02 02:00 بعدازظهر


روابط عمومی و بین الملل باشگاه دانش پژوهان جوان


۹۲/۱۱/۲۳
ایرانفو IranPhO ( مرجع المپیاد فیزیک ایران )

دریافت کارت

المپیاد

مرحله اول