مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

ایرانفو با هدف کمک به مدارس و سازمان های مرتبط با المپیاد برای برنامه ریزی و مقایسه عملکرد خود، آمارهای استخراج شده از نتایج مرحله اول المپیادهای علمی ایران 93-1392 را ارائه می کند.

این آمار ها به مرور و به تدریج تکمیل تر خواهد شد. (آخرین به روز رسانی ساعت 01:33 مورخ 1393/01/04)

 

آمار المپیاد فیزیک به تفکیک استان و مقطع تحصیلی

آمار استانی و مقطع تحصیلی مرحله اول المپیادهای علمی ایران 93-1392

 

آمار تفکیکی استان و رشته

آمار استانی مرحله اول المپیادهای علمی ایران 93-1392

 

 

۹۲/۱۲/۲۸
ایرانفو IranPhO ( مرجع المپیاد فیزیک ایران )