مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

بعد از اتمام دوره تابستان المپیاد فیزیک، دانش پژوهانی که موفق به کسب مدال طلای کشوری المپیاد فیزیک ایران شده اند، برای تعیین اعضای تیم ملی المپیاد فیزیک برای شرکت در المپیاد جهانی فیزیک، حدود شش ماه در باشگاه دانش پژوهان جوان تحت آموزش های تئوری و عملی قرار می گیرند. از این نفرات آزمون های تئوری و عملی به عمل آمده و در نهایت 5 نفر به عنوان اعضای تیم ملی انتخاب شده و به المپیاد جهانی اعزام میشوند.

در ادامه، سؤالات مرحله چهارم المپیاد فیزیک ایران برای دریافت ارائه میگردد.

انتشار مجازی یا کاغذی این سؤالات برای استفاده دانش آموزان ایران زمین صرفاً به همان صورت ارائه شده و ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.


 سؤالات دوره طلا ها 82-1381


 سؤالات دوره طلا ها 83-1382


 سؤالات دوره طلا ها 84-1383


سؤالات دوره طلا ها 88-1387


 سؤالات دوره طلا ها 89-1388


 سؤالات دوره طلا ها 90-1389 (جدید)


سؤالات دوره طلا ها 91-1390 


سؤالات دوره طلا ها 92-1391 


 سؤالات دوره طلا ها 93-1392 (جدید)


 سؤالات دوره طلا ها 94-1393