مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

- استفاده از مطالب این سایت برای آموزش دانش آموزان میهن عزیز، بدون تغییر و با ذکر منبع (ایرانفو IranPhO) بلامانع است.

 

تمرینات مکانیک

 
سؤالات مکانیک المپیاد فیزیک ایران - دوره 1 تا 20 : 
 مکانیک - حرکت یک بعدی
 مکانیک - حرکت دو بعدی
 مکانیک - حرکت نسبی، دایره ای، مقید 
 مکانیک - دینامیک و تکانه
 مکانیک - کار و انرژی و توان 
 مکانیک - نوسان 
 
 
 سؤالات فیزیک 1 (مکانیک) دانشگاه صنعتی شریف 
 
 مکانیک کلپنر - تمرینات (فصل های 1 تا 4 : بردار و سینماتیک + دینامیک + تکانه + کار و انرژی)

 سؤالات تمرینی مرحله اول - مکانیک (53 مسئله)
 

 دریافت سؤالات تمرینی مرحله دوم - مکانیک (12 مسئله)

 


 

تمرینات نور هندسی

 
سؤالات نور هندسی المپیاد فیزیک ایران - دوره 1 تا 20 : 
 نور هندسی - روشنایی 
 نور هندسی - قوانین نور و آینه تخت
 نور هندسی - آینه های کروی 
 نور هندسی - شکست نور 
 نور هندسی - عدسی ها 
 نور هندسی - ترکیبی و ابزارهای نوری 

 تمرینات نور هندسی - ایرودوف
 

 سؤالات تمرینی مرحله اول - نور هندسی (21 مسئله)

 


 

تمرینات حرارت و سیالات

 

 سؤالات تمرینی مرحله اول - سیالات و حرارت (13 مسئله)

 

 دریافت سؤالات تمرینی مرحله دوم - گرما و ترمودینامیک (7 مسئله)

 

 دریافت سؤالات تمرینی مرحله دوم - سیالات (7 مسئله)

 


 

تمرینات الکترومغناطیس

 

سؤالات الکترومغناطیس المپیاد فیزیک ایران - دوره 1 تا 20 :

 الکترومغناطیس - الکترواستاتیک

 الکترومغناطیس - خازن و ظرفیت 

 الکترومغناطیس - جریان و مقاومت و مدار الکتریکی

 الکترومغناطیس - مغناطیس و القا 

 

 سؤالات فیزیک 2 (الکترومغناطیس) دانشگاه صنعتی شریف 

 

 تمرینات الکترومغناطیس نایفه

 

 سؤالات تمرینی مرحله اول - الکترومغناطیس (14 مسئله)

 

 دریافت سؤالات تمرینی مرحله دوم - مدارهای الکتریکی (5 مسئله)

 

 دریافت سؤالات تمرینی مرحله دوم - مغناطیس و القا (8 مسئله)

 

 
مسئله های ناب فیزیک، جلد 1 تا 5، احمدرضا حسینی، انتشارات فاطمی
 
      
 
   
 
سطح سؤالات این مجموعه برای مرحله اول بسیار مناسب بوده و باعث تسلط دانش پژوه بر کاربرد ریاضیات در فیزیک نیز می شود.
در این مجموعه، از مسائل آزمون های مرحله اول المپیاد فیزیک ایران و تعداد زیادی مسائل تألیفی استفاده شده که به صورت موضوعی و از سطح آسان تا دشوار مرتب شده است. مؤلف این مجموعه سید احمدرضا حسینی، دارنده مدال نقره جهانی المپیاد فیزیک است.