مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات
سؤالات المپیاد فیزیک ایران از دوره 1 تا 20 به تفکیک موضوع در ادامه برای دریافت ارائه می گردد. حل این سؤالات برای تمرین و آشنایی با سبک و سطح آزمون مرحله اول توصیه می شود.

سؤالات مکانیک المپیاد فیزیک ایران - دوره 1 تا 20

مکانیک - حرکت یک بعدی
مکانیک - حرکت دو بعدی
مکانیک - حرکت نسبی، دایره ای، مقید
مکانیک - دینامیک و تکانه
مکانیک - کار و انرژی و توان
مکانیک - نوسان


سؤالات نور هندسی المپیاد فیزیک ایران - دوره 1 تا 20

نور هندسی - روشنایی
نور هندسی - قوانین نور و آینه تخت
نور هندسی - آینه های کروی
نور هندسی - شکست نور
نور هندسی - عدسی ها 
نور هندسی - ترکیبی و ابزارهای نوری


سؤالات الکترومغناطیس المپیاد فیزیک ایران - دوره 1 تا 20


الکترومغناطیس - الکترواستاتیک 

الکترومغناطیس - خازن و ظرفیت 

الکترومغناطیس - جریان و مقاومت و مدار الکتریکی 

الکترومغناطیس - مغناطیس و القا می توانید سؤالات موضوعی مرحله اول المپیاد فیزیک ایران به همراه سؤالات تألیفی و ترجمه المپیادهای کشورهای دیگر را با پاسخ تشریحی در کتاب های زیر مطالعه کنید:

   

   


ایرانفو IranPhO ( مرجع المپیاد فیزیک ایران )