مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات
به اطلاع دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون مرحله اول المپیادهای علمی کشور میرساند این عزیزان می توانند از صبح روز پنجشنبه 94/02/10 با مراجعه به سامانه سناد به آدرس www.sanaad.medu.ir کارت ورود به جلسه آزمون مرحله دوم خود را دریافت کنند.
لازم است دانش آموزان پس از دریافت کارت خود با مراجعه به مدرسه محل تحصیل خود آن را همانند مرحله اول ممهور به مهر مدرسه نمایند و به مفاد تذکرات پشت کارت توجه کافی نمایند.

زمان برگزاری آزمون های مرحله دوم اردیبهشت ماه 94

المپیاد دوره روز تاریخ ساعت شروع
فیزیک بیست و هشتمین سه شنبه 94/2/15 08:30
زیست شناسی هیجدهمین سه شنبه 94/2/15 08:30
کامپیوتر روز اول * بیست و پنجمین سه شنبه 94/2/15 14:00
کامپیوتر روز دوم * بیست و پنجمین چهار شنبه 94/2/16 08:30
شیمی بیست و پنجمین چهار شنبه 94/2/16 14:00
ریاضی روز اول* سی و سومین پنج شنبه 94/2/17 08:30
نجوم واخترفیزیک یازدهمین پنج شنبه 94/2/17 14:00
ریاضی روز دوم* سی و سومین جمعه 94/2/18 08:30
ادبی بیست و هشتمین جمعه 94/2/18 14:00

    * آزمون المپیادهای کامپیوتر و ریاضی در دو روز برگزار می گردد.