مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

با توجه به نیاز دانش پژوهان برای تسلط بیشتر بر مباحث مرحله دوم، دوره تابستانی و دوره طلاها، در این قسمت جزوات مربوط به این سه سطح قرار خواهد گرفت.

هرگونه چاپ و تکثیر و نشر این جزوات فقط با مجوز ایرانفو امکان پذیر است.

 


جزوات زیر توسط یکی از المپیادی های جهانی دبیرستان سلام تهران در اختیار ایرانفو قرار داده شده است.
 
 دفتر سبز چاق (حل مسئله)
 
 دفتر سبز لاغر (حل مسئله)
 
 دفتر نارنجی چاق (حل مسئله)
 
 دفتر نارنجی لاغر (حل مسئله)
 
 ترمودینامیک مقدماتی (ویژه مرحله دوم)
 
 ترمودینامیک (ویژه دوره تابستانی و دوره طلاها)
 
 الکترودینامیک (ویژه دوره تابستانی و دوره طلاها)
 
 فیزیک هسته ای (ویژه دوره تابستانی و دوره طلاها)