مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات

بالاخره باشگاه دانش پژوهان جوان منابع آزمون مرحله اول المپیاد فیزیک ایران در سال تحصیلی 97-1396 را اعلام کرد :


1- کتاب های فیزیک دهم و یازدهم

2- بخش فیزیک کتاب های آزمایشگاه علوم دهم و یازدهم

3- کتاب پیشدانشگاهی ریاضی فعلی (!!!)


پی نوشت : مباحث ترمودینامیک برای پایه دهم سال گذشته در کتاب فیزیک دهم وجود داشته ولی امسال حذف شده است. لذا مبحث ترمودینامیک جزء مباحث مرحله اول امسال است.


بنابراین مباحثی که در مرحله اول المپیاد فیزیک از آن ها سؤال طرح خواهد شد عبارتند از :


 • اندازه گیری، خطا، تخمین و ...
 • کار، انرژی و توان
 • ویژگی های ماده : چگالی، چسبندگی و ...
 • شاره ها : استاتیک سیالات (فشار، شناوری) و دینامیک سیالات (حرکت شاره و برنولی)
 • حرارت و گرما (دما، انبساط، تعادل گرمایی، تغییر حالت، انتقال گرما)
 • قوانین و فرآیندهای گازها
 • الکترواستاتیک (بار، کولن، میدان، پتانسیل، خازن و ...)
 • جریان و مدار الکتریکی
 • مغناطیس و القای مغناطیسی
 • کتاب آزمایشگاه علوم دهم : فصل دوم (1 تا 3، 11، 18 تا 28)، فصل سوم (26 تا 36)، فصل چهارم (14 تا 20)
 • کتاب آزمایشگاه علوم یازدهم : فصل دوم (1، 9 تا 15)، فصل سوم (18 تا 23)، فصل چهارم (15 تا 27)
 • سینماتیک دو بعدی
 • دینامیک خطی و دایره ای
 • نوسان
 • امواج مکانیکی و صوت
 • امواج الکترومغناطیسی
 • فیزیک اتمی، حالت جامد و ساختار هسته

اگر چه دانش آموز المپیادی اصولا باید به همه مباحث فیزیک مسلط باشد، ولی از منظر رسمی آموزش و پرورش و با توجه به مباحث دوره دوم متوسطه، سؤال های زیادی در رابطه با اعلام این مباحث به عنوان منابع اصلی مطرح است :
 • مبحث کار، انرژی و توان بدون رعایت پیش نیاز مناسب سینماتیک و دینامیک (اگر چه سینماتیک و دینامیک در سطح بسیار مقدماتی در پایه نهم آموزش داده می شود)
 • مبحث حرکت دو بعدی و پرتابی بدون رعایت پیش نیاز حرکت یک بعدی (در پایه نهم صرفا به حرکت با سرعت ثابت پرداخته شده و شتاب متوسط در حد یک پارگراف بیان شده است.)
 • حذف مبحث شیرین نور هندسی
 • و ...

پی نوشت : مباحث ترمودینامیک برای پایه دهم سال گذشته در کتاب فیزیک دهم وجود داشته ولی امسال حذف شده است. لذا مبحث ترمودینامیک جزء مباحث مرحله اول امسال است.