مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران

Iranian Physics Olympiad (IranPhO) ایرانفو

مرجع المپیاد فیزیک ایران
آخرین نظرات
به اطلاع آن دسته از دانش آموزانی که در مرحله اول المپیادهای علمی شرکت نموده و پذیرفته نشده اند می رساند که کلیه پاسخنامه های داوطلبان با دقت بسیار بالا توسط مرکز سنجش آموزش و پرورش بوسیله ماشین های علامت خوان قرائت گردیده و کنترل های لازم نیز روی نتایج صورت پذیرفته است مع الوصف کسانی که درخواست بررسی مجدد دارند می توانند پس از دریافت و ملاحظه کارنامه خود از سامانه سناد این فرم را تکمیل و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخه 94/01/11 به شماره فاکس 88381059-021 ارسال تا مورد بررسی قرارگیرد. بدیهی است نتایج بررسی مجدد و بصورت مکتوب به آدرس داده شده از طریق پست ارسال خواهد شد.

۹۴/۰۱/۰۷
ایرانفو IranPhO ( مرجع المپیاد فیزیک ایران )